Simurg'a Genel Bakış

Simurg Yaygın Eğitim Programı’nın özü nedir?

Simurg Yaygın Eğitim Programı’nın getirdiği yenilik, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, özelliğine, yeteneğine, hedefine öncelik vermesidir. Simurg, insanı olgunlaştıran değerlerin özümsenmesine, hayat yolculuğunda bir ideal sahibi olmaya hizmet eder.Simurg, kendi kanatlarıyla uçmanın bilgisidir

Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı’nın amacı, kişiye, her yerde kolaylıkla ulaşılacak bilgiyi sunmak değil; ona, ancak kendi çabasıyla elde edeceği bilginin yolunu açmaktır. Simurg; sınava değil, hayata hazırlıktır. Simurg, kendi kanatlarıyla uçmaktır.Simurg, 5’inden 25’ine öğrencisine ne öğretir?

Simurg Yaygın Eğitim Programı’nın getirdiği yenilik, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, özelliğine, yeteneğine, hedefine öncelik vermesidir. Simurg, insanı olgunlaştıran değerlerin özümsenmesine, hayat yolculuğunda bir ideal sahibi olmaya hizmet eder.Simurg’ta ne öğreneceğine öğrenci karar verir

Simurg’ta tiyatroya meraklı olanın canı cebir problemleriyle sıkılmaz. Gitar çalmak isteyene ille de fen bilgisi öğretilmez. Simurg’ta karar verici öğrencidir. Simurg eğitim programları okul başarısına da gereken desteği sağlar.

NEDİR?

Şahsiyeti geliştirmeyi amaçlar
Öğrenci odaklıdır, gence değer verir
Kişinin kendisini keşfetmesini sağlar
Sınava değil, hayata hazırlıktır
Derse destekdeğil, yeteneğe fırsattır
Öğretmez, öğrenmeyi öğretir

NE DEĞİLDİR?

Dershane değildir
Sanat merkezi değildir
Sadece öğretim merkezi değildir
Örgün eğitim alternatifi değildir

GEREKÇE

İyi düşünülmüştür
Temelleri sağlamdır
Bilgiye değil bilgeliğe değer verir
Biçilmiş roller yoktur
Herkes talebe herkes öğretmendir
5 yaşından itibaren sosyalleşmeyi destekler.

GEREKÇE

Ahi ruhunu günümüzde yaşatır
Kurum içi eğitim sürekliliğine sahiptir
Geniş bir konsensüs sonucu ortaya çıkmıştır
Tümevarımcıdır
Eğiticilerini de eğiten sürekli gelişen bir programdır.

Programın Toplumsal Faydaları

5-9 yaş için; ahlaki esaslı eğitimi,

10-14 yaş için; teorik bilgiyi ve beden gelişimini destekleyecek aktiviteleri,

15-19 yaş için; pratiği ve hayata elle dokunmayı,

20-25 yaş arası için; ise dünyayı fikri ve ameli olarak şekillendirmeyi önceler.

Simurg orta ve alt gelir grubundaki ailelerin çocuklarına kaliteli eğitimde fırsat eşitliği sunuyor.

Orta ve altı başarı düzeyindeki çocukları önemsiyor.

Eğitimde toplumsal boşluğu yerel yönetim eliyle dolduruyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin sağlanmasına hizmet ediyor.